இன்றைய குறள்

Wednesday, December 27, 2017

கனவில் சாத்தியம்

நிஜத்தின் சாதனை கனவில்
நிஜத்தின் தோல்வியும்  கனவில் வெற்றியின் துவக்கம் கனவில் தோல்வியில் துவளாமல் கனவில் எண்ணத்தின் தொடக்கம் கனவில் இமயத்தை நோக்கிய இலக்கு கனவில் துவண்டு விடாத எண்ணம் கனவில்

ஏழையின் வெற்றியும் கனவில் வறுமையின் அழிவும் கனவில்

அரசியல்வாதிகள் நல்லவர்கள் கனவில் அவர்களை பற்றிய நல்லெண்ணம்

காதலின் வெற்றியும் கனவில்

தூக்கத்தில் ஆறுதலாய் கனவு ஏக்கத்தின் முடிவாய் கனவு
கனவின் தொடக்கம் எண்ணமே

எண்ணத்தை  விதைக்கவும் கனவே சிகரத்தை நோக்கி கனவு காணோம் கனவு நிஜமாக உழைப்போம், உயர்வோம்   

No comments:

Post a Comment

பழமொழி

மின்னஞ்சலில் தொடர.