இன்றைய குறள்

Saturday, January 13, 2018

போகி 2018

வெள்ளைக்கோளம் பூண்ட மார்கழி,
தை மகளை வரவேற்க,
ஆங்காங்கே
சிவப்பும் இளமஞ்சலுமான
வண்ண தணலில்
தன்னை முடிக்கிறாள்.

போகியோ போகி

டும்டும்

No comments:

Post a Comment

பழமொழி

மின்னஞ்சலில் தொடர.