இன்றைய குறள்

Wednesday, April 16, 2014

காதல்


புரிந்த இதயங்களின்
நிரந்தர
கூட்டணி
மரணத்தையும் வென்று
சாதிக்கிறது

No comments:

Post a Comment

பழமொழி

மின்னஞ்சலில் தொடர.