இன்றைய குறள்

Monday, January 20, 2014

கலைந்துள்ள வார்த்தைகள் - ௨ விடைகள்


அருங்காட்சியகம்

யுத்தம் செய்

பொன் மாலை பொழுது

இலக்கணம்

அங்குசம்

தபால்நிலையம்

மிருககாட்சிசாலை

நிலைக்கண்ணாடி

கொடைக்கானல்

பாலைவனச்சோலை

வழிப்போக்கன்

தத்துவங்கள்

வானசாஸ்த்திரம்

நவதானியங்கள்

லாபக்கணக்கு

பனங்கருப்பட்டி

பனங்கிழங்கு

தடங்கல்கள்

பலாப்பழம்

விலங்கியல்

No comments:

Post a Comment

பழமொழி

மின்னஞ்சலில் தொடர.