இன்றைய குறள்

Tuesday, March 11, 2014

இருள்


இரவில்
உன்
வெட்கப்புன்னகையின்
விளைவு

1 comment:

பழமொழி

மின்னஞ்சலில் தொடர.